همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ارتش طلایی+heroes نابود شدند و بازیکن دختــر بابا گیــنگیز توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر Ahmadzeus&adelbnd ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم دختــر بابا گیــنگیز و اتحاد ارتش طلایی+heroes ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1398/03/18       پایان : ‏1398/05/13       3272 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [453, -115] ‏1398/05/06 16:14:29 غارت شده s h a r k ‏1398/05/06 20:27:57
2 s h a r k شوالیه محمدرضا یزد ‏1398/05/07 03:41:25 انتقال داده شده ali06 ‏1398/05/07 13:02:57
3 ali06 reza.ali06 ‏1398/05/07 13:02:57 انتقال داده شده turkoghlu ‏1398/05/07 14:57:49
4 turkoghlu T04 ‏1398/05/07 14:57:49 انتقال داده شده s h a r k ‏1398/05/07 15:43:22
5 s h a r k شوالیه محمدرضا یزد ‏1398/05/07 15:43:22 انتقال داده شده دختــر بابا گیــنگیز ‏1398/05/08 21:06:27
6 دختــر بابا گیــنگیز محمدمایکل(کلانتر ۞) ‏1398/05/08 21:06:27 انتقال داده شده beznil ‏1398/05/09 02:39:24
7 beznil مجی و صالح وآیدینf ‏1398/05/09 02:39:24 انتقال داده شده دختــر بابا گیــنگیز ‏1398/05/09 03:27:52
8 دختــر بابا گیــنگیز Mis maryam ‏1398/05/09 03:27:52 انتقال داده شده beznil ‏1398/05/09 04:16:22
9 beznil omid-wolf anti_hell ‏1398/05/09 04:16:22 انتقال داده شده sheykh abaas ‏1398/05/09 05:14:07
10 sheykh abaas M.Michael&Ahmadreza ‏1398/05/09 05:14:07 انتقال داده شده دختــر بابا گیــنگیز ‏1398/05/09 07:24:36
11 دختــر بابا گیــنگیز احمدرضا.عادل.مریم ‏1398/05/09 07:24:36 انتقال داده شده beznil ‏1398/05/09 11:31:05
12 beznil مجی و صالح وآیدینf ‏1398/05/09 11:31:05 انتقال داده شده тħe šтøям ‏1398/05/09 12:27:45
13 тħe šтøям havash533$navid1628 ‏1398/05/09 12:27:45 انتقال داده شده beznil ‏1398/05/09 13:35:35
14 beznil omid-wolf anti_hell ‏1398/05/09 13:35:35 انتقال داده شده دختــر بابا گیــنگیز ‏1398/05/09 14:39:21
15 دختــر بابا گیــنگیز Ahmadzeus&adelbnd ‏1398/05/09 15:59:47 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 سکوت مطلق 006 ارتش طلایی+heroes تسخیر
2 katafract 0:6 ***کمانداران*** تسخیر
3 nemikeshe ƝƛƘЄƧӇ 12 goshachay تسخیر
4 سکوت مطلق 007 ارتش طلایی+heroes تسخیر
5 روزگار سخت روزگار 11 goshachay تسخیر
6 noetherian احمد خطر/محمد بیکار ارتش طلایی+heroes تسخیر
7 beznil 013 busy kid تسخیر
8 sadismm btriu ارتش طلایی+heroes تسخیر
9 noetherian محمدبیکار/کاظم الاف ارتش طلایی+heroes تسخیر
10 روزگار سخت روزگار7 goshachay تسخیر
11 1990سردار سردار14 goshachay تسخیر
12 tɦє aɾƭ ơƒ wʌɾ چاردگان goshachay تسخیر
13 katafract 0:2 ***کمانداران*** محافظت
14 kamentbazi 5 محافظت
15 دختــر بابا گیــنگیز امیرمحمد1124 ارتش طلایی+heroes محافظت
16 beznil 010 busy kid محافظت
17 beznil 002 busy kid محافظت
18 روزگار سخت روزگار goshachay محافظت
19 noetherian کاظم الاف/محمد بیکار ارتش طلایی+heroes محافظت
20 noetherian احمد خطر/محمد بیکار ارتش طلایی+heroes محافظت
21 1990سردار سردار5 goshachay محافظت
22 s h a r k پارسا خرم محمدرضا goshachay محافظت
23 noetherian محمدبیکار/کاظم الاف ارتش طلایی+heroes محافظت
24 روزگار سخت روزگار 5 goshachay محافظت
#بازیکناتحاد
1 otiter goshachay
2 k1l3r ***کمانداران***
3 tɦє aɾƭ ơƒ wʌɾ goshachay
4 sir_loading ارتش طلایی+heroes
5 sir_loading ارتش طلایی+heroes
6 1990سردار goshachay
7 otiter goshachay
8 sir_loading ارتش طلایی+heroes
9 sir_loading ارتش طلایی+heroes
10 noetherian ارتش طلایی+heroes
11 otiter goshachay
12 sir_loading ارتش طلایی+heroes
13 sir_loading ارتش طلایی+heroes
14 otiter goshachay
15 otiter goshachay
16 جنگل بی درخت goshachay
17 noetherian ارتش طلایی+heroes
18 otiter goshachay
19 noetherian ارتش طلایی+heroes
20 turkoghlu goshachay
21 sir_loading ارتش طلایی+heroes
22 جنگل بی درخت goshachay
23 noetherian ارتش طلایی+heroes
24 meysam_mh37 illusion
25 otiter goshachay
26 دختــر بابا گیــنگیز ارتش طلایی+heroes
27 noetherian ارتش طلایی+heroes
28 noetherian ارتش طلایی+heroes
29 sir_loading ارتش طلایی+heroes
30 noetherian ارتش طلایی+heroes
31 سرداران آریوبرزن و سورنا goshachay
32 sheykh abaas ارتش طلایی+heroes
33 sir_loading ارتش طلایی+heroes
34 injaneb goshachay
35 kazem pool lazem goshachay
36 جنگل بی درخت goshachay
37 otiter goshachay
38 otiter goshachay
39 sir_loading ارتش طلایی+heroes
40 meysam_mh37 illusion
41 meysam_mh37 illusion
42 s h a r k goshachay
43 s h a r k goshachay
44 دختــر بابا گیــنگیز ارتش طلایی+heroes
45 turkoghlu goshachay
46 s h a r k goshachay
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین black_evill
مهاجمین bivafa va...
مهاجمین sab sab
مهاجمین hell gates!
مهاجمین behrang-jia
مهاجمین ramtinkarimi77
مهاجمین solaan
مهاجمین namard77
@مدافعین
مهاجمین katafract
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین black_evill
مهاجمین s2008bio
مهاجمین ali06
مهاجمین mokhtarsoholi
مهاجمین titi.h
مهاجمین ho3ein komo
مهاجمین hamid25256
@غارت کنندگان
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین دختــر بابا گیــنگیز
مهاجمین s h a r k
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین katafract
مهاجمین kamentbazi
مهاجمین beznil
مهاجمین _avalanch_
مهاجمین سکوت مطلق
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین دختــر بابا گیــنگیز
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین s h a r k
مهاجمین beznil
مهاجمین katafract
مهاجمین тħe šтøям
مهاجمین kamentbazi
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین tipico

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 тħe šтøям 13746634
2 دختــر بابا گیــنگیز 12524346
3 meysam_mh37 11011384
4 storm.spirit 6366460
5 turkoghlu 5595641
6 beznil 5248509
7 s h a r k 4312002
8 katafract 4155365
9 kamentbazi 3642106
10 sheykh abaas 3617133

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 دختــر بابا گیــنگیز 29159183
2 turkoghlu 8120266
3 s h a r k 8011210
4 navid1628 6884959
5 sarbazkoochike 1880298
6 روزگار سخت 1780237
7 meysam_mh37 1773876
8 majestic_dardanl 1681063
9 sir_loading 1642972
10 тħe šтøям 1487888

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 s h a r k 46780214306
2 دختــر بابا گیــنگیز 38155888031
3 тħe šтøям 24186318977
4 turkoghlu 21819648140
5 beznil 21677804824
6 sheykh abaas 21330656547
7 omruza ka naboody 14934828266
8 noetherian 14683837686
9 meysam_mh37 12413963098
10 nemikeshe 11921823308

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 turkoghlu 39573
2 tipico 36239
3 тħe šтøям 33048
4 دختــر بابا گیــنگیز 29979
5 noetherian 26733
6 artinf 22804
7 full fighter 21374
8 sir_loading 21253
9 ali06 20815
10 katafract 20781

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 goshachay 44395730
2 ارتش طلایی+heroes 42748594
3 busy kid 20949058
4 illusion 10816137
5 ***کمانداران*** 8706534
6 کوروش کبیر 5259151
7 پیکی بلایندرز 1759403
8 navid1628 1193431
9 ** ارتش سیاه ** 434189
10 امپراطوران جنگ 317645

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ارتش طلایی+heroes 42881807
2 goshachay 28109826
3 illusion 2571921
4 busy kid 1946417
5 ***کمانداران*** 1032438
6 کوروش کبیر 671525
7 navid1628 198687
8 جنگجویان دامول 187236
9 رفقا 171249
10 m a z a n d a r a n 137373

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 goshachay 128251567075
2 ارتش طلایی+heroes 98617702840
3 busy kid 32534148160
4 ***کمانداران*** 12544942579
5 illusion 11276910657
6 کوروش کبیر 4939805506
7 پیکی بلایندرز 2440686135
8 پیشنهادی 2041688820
9 ** alone ** 532755661
10 navid1628 313760074

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ارتش طلایی+heroes 442516
2 goshachay 364247
3 ***کمانداران*** 96245
4 کوروش کبیر 57574
5 illusion 35244
6 busy kid 29215
7 عشق و صلح 21374
8 navid1628 16105
9 امپراطوران جنگ 15723
10 پیکی بلایندرز 14403

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3457

بازیکنان فعال : 1

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 1965 % 57
نجار 293 % 8
منجم 554 % 16
صنعتگر 382 % 11
معمار 263 % 8