#بازیکناتحادوضعیت
1 سکوت مطلق ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
2 katafract ***کمانداران*** تسخیر
3 nemikeshe valley of the wolves تسخیر
4 سکوت مطلق ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
5 روزگار سخت valley of the wolves تسخیر
6 noetherian ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
7 beznil ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
8 sadismm ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
9 noetherian ارتش طلایی هیــتلر تسخیر
10 روزگار سخت valley of the wolves تسخیر
11 1990سردار valley of the wolves تسخیر
12 tɦє aɾƭ ơƒ wʌɾ valley of the wolves تسخیر
13 katafract ***کمانداران*** محافظت
14 kamentbazi p a y d a r محافظت
15 دختــر بابا گیــنگیز ارتش طلایی هیــتلر محافظت
16 beznil ارتش طلایی هیــتلر محافظت
17 beznil ارتش طلایی هیــتلر محافظت
18 روزگار سخت valley of the wolves محافظت
19 noetherian ارتش طلایی هیــتلر محافظت
20 noetherian ارتش طلایی هیــتلر محافظت
21 1990سردار valley of the wolves محافظت
22 s h a r k valley of the wolves محافظت
23 noetherian ارتش طلایی هیــتلر محافظت
24 روزگار سخت valley of the wolves محافظت
#بازیکناتحاد
1 otiter valley of the wolves
2 k1l3r ***کمانداران***
3 tɦє aɾƭ ơƒ wʌɾ valley of the wolves
4 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
5 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
6 1990سردار valley of the wolves
7 otiter valley of the wolves
8 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
9 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
10 noetherian ارتش طلایی هیــتلر
11 otiter valley of the wolves
12 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
13 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
14 otiter valley of the wolves
15 otiter valley of the wolves
16 جنگل بی درخت valley of the wolves
17 noetherian ارتش طلایی هیــتلر
18 otiter valley of the wolves
19 noetherian ارتش طلایی هیــتلر
20 sir_loading ارتش طلایی هیــتلر
21 جنگل بی درخت valley of the wolves
22 noetherian ارتش طلایی هیــتلر
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین black_evill
مهاجمین bivafa va...
مهاجمین sab sab
مهاجمین hell gates!
مهاجمین behrang-jia
مهاجمین ramtinkarimi77
مهاجمین solaan
مهاجمین namard77
@مدافعین
مهاجمین katafract
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین black_evill
مهاجمین s2008bio
مهاجمین ali06
مهاجمین mokhtarsoholi
مهاجمین titi.h
مهاجمین ho3ein komo
مهاجمین hamid25256
@غارت کنندگان
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین دختــر بابا گیــنگیز
مهاجمین s h a r k
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین katafract
مهاجمین kamentbazi
مهاجمین beznil
مهاجمین _avalanch_
مهاجمین سکوت مطلق
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین nemikeshe
مهاجمین دختــر بابا گیــنگیز
مهاجمین sheykh abaas
مهاجمین s h a r k
مهاجمین beznil
مهاجمین katafract
مهاجمین тħe šтøям
مهاجمین kamentbazi
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین tipico

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 sheykh abaas 2200392
2 _avalanch_ 2013217
3 noetherian 1835397
4 ali06 1787505
5 nemikeshe 1707092
6 s h a r k 1695931
7 دختــر بابا گیــنگیز 1682234
8 katafract 1595938
9 amirvalli 1481630
10 پـــــــســر جــــهـــنــمی 1478104

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 روزگار سخت 1780237
2 kazem pool lazem 1056002
3 willywalas 531336
4 nemikeshe 437034
5 n,k2p 316109
6 ahmad z e u s 314730
7 gartal mm 265933
8 ali06 257762
9 navid1628 238751
10 hamid-chapar 227879

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 s h a r k 33606264319
2 دختــر بابا گیــنگیز 26101874039
3 sheykh abaas 15717453031
4 тħe šтøям 13781942380
5 beznil 12508210954
6 turkoghlu 12308703467
7 omruza ka naboody 12146087616
8 moji rasht 12054370640
9 noetherian 11042006811
10 nemikeshe 9905221582

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 s h a r k 38167
2 turkoghlu 28503
3 тħe šтøям 27802
4 دختــر بابا گیــنگیز 27462
5 noetherian 23361
6 ali06 23227
7 tipico 22281
8 artinf 21940
9 beznil 19371
10 nemikeshe 19112

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 valley of the wolves 20566177
2 ارتش طلایی هیــتلر 20371116
3 ***کمانداران*** 3561677
4 busy kid 3192385
5 noob players 2953136
6 p a y d a r 2660203
7 پیکی بلایندرز 1717732
8 ارتش طلایی هیتلر2 1317538
9 alone 1080326
10 ارتش طلایی هیتلر3 953886

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 valley of the wolves 6161116
2 ارتش طلایی هیــتلر 1712962
3 p a y d a r 626950
4 ***کمانداران*** 515353
5 busy kid 403373
6 جنگجویان دامول 180495
7 ارتش طلایی هیتلر3 172980
8 رفقا 171249
9 ارتش داران 122937
10 ارتش طلایی هیتلر2 119415

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 valley of the wolves 87217301332
2 ارتش طلایی هیــتلر 64997158280
3 busy kid 19246860282
4 noob players 16431093007
5 p a y d a r 13427013849
6 alone 8677066006
7 ***کمانداران*** 6623742635
8 illusion 3350511929
9 ارتش طلایی هیتلر2 2724788731
10 پیکی بلایندرز 2459492394

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ارتش طلایی هیــتلر 417595
2 valley of the wolves 400804
3 ***کمانداران*** 88961
4 ارتش طلایی هیتلر2 60627
5 busy kid 39065
6 p a y d a r 21530
7 ارتش طلایی هیتلر3 17455
8 illusion 16126
9 noob players 15160
10 عشق و صلح 14176

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3457

بازیکنان فعال : 1997

بازیکنان آنلاین : 33

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 1965 % 57
نجار 293 % 8
منجم 554 % 16
صنعتگر 382 % 11
معمار 263 % 8